Vickers Swallow je britské nadzvukové letadlo s rychlostí 2,5 Mach

Vickers Swallow je britské nadzvukové letadlo s rychlostí 2,5 Mach

Vickers Swallow byl projekt nadzvukového letadla o rychlosti 2,5 Mach, který vedl Barnes Wallis, pracující v britské letecké společnosti Vickers-Armstrongs.

Vickers Swallow postrádal konvenční prvky, jako je vertikální stabilizátor a kormidlo, místo toho využíval jako primární prostředek řízení letu pohyb křídel s proměnnou geometrií a otočné motory namontované na pylonech daleko na koncích křídel.

Pro plnohodnotnou vlaštovku bylo navrženo několik rolí. Původně byl považován za vhodný pro dopravní letadlo na velmi dlouhé vzdálenosti; projekce jeho dosahu by umožnily obsluhovat nepřetržitou trasu Anglie-Austrálie.

Později byl Swallow stále více vnímán jako potenciální nadzvukový nástupce podzvukového Vickers Valiant, jednoho z bombardérů V od RAF.